Aisti kauneus ja hyvä olo - verkkokauppa

AISTI TIETOSUOJASELOSTE

 

Aisti kauneus ja hyvä olo tietosuojaseloste

Aisti kauneus ja hyvä olo:n tietosuojaseloste

1. Rekisterinpitäjä

Rekisterinpitäjä Aisti kauneus ja hyvä olo Y-tunnus 2351726-4
Rekisteriasioista vastaava yhteyshenkilö Emilia Rantanen aisti(at)aistikauneus.fi

2. Rekisterit

Verkkokaupan ja hoitolan Asiakasrekisteri

3. Kerättyjen tietojen käyttötarkoitus

Aisti Asiakasrekisteriä käytetään vain Aisti kauneus ja hyvä olo:n asiakkaiden asiakassuhteenhoitoon ja ylläpitoon, tilaustoimintoihin, markkinointiin ja tiedottamiseen. Käsittelemme tietojasi myös lakisääteisten tai muiden vaatimusten, kuten kirjanpitolaissa määritettyjen tietojen säilyttämis vaatimusten, täyttämiseksi.

4. Tietolähteet ja keräystavat

Aisti Asiakasrekisteri

Kerättävät tiedot:
Asiakkaan perustiedot: asiakasnumero, sukunimi, etunimi. Postiosoite, postinumero, postitoimipaikka. Matkapuhelinnumero, sähköpostiosoite, tilaushistoria ja toimituksen seurantatiedot. Yllämainitut asiakastiedot kerätään suoraan asiakkaalta itseltään.

5. Tietojen luovutus

Emme myy tai vuokraa rekisteriemme tietoja kolmansille osapuolille. Voimme luovuttaa vain välttämättömiä tietoja kolmansille osapuolille vain seuraavissa tapauksissa: Sähköpostimarkkinointikumppanillemme, jos asiakas on sallinut Aisti kauneus ja hyvä olo uutiskirjeen. Kuljetusyhteistyökumppaneille, jos valittu toimitustapa on kuljetus noutopisteeseen tai toimitus perille asti. Maksunvälittäjälle maksukortilla maksaessa. Viranomaisten käyttöön esim. väärinkäyttötilanteissa, josta informoimme asiakasta lain sallimissa puitteissa. Perintäyhtiölle, laskun erääntyessä ja siirtyessä perintään. Tietojen luovutus kolmansiin maihin Aisti kauneus ja hyvä olo sopimuskumppanit käsittelevät ja siirtävät henkilötietojasi pääasiassa EU-/ETA-alueella. Kuitenkin on mahdollista, että tietojasi siirretään EU-/ETA-alueen ulkopuolelle, mutta vain jos se on hyväksyttyä EU:n tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukaan. Varmistamme, että mahdollisissa tietojesi siirrossa EU-/ETA-alueenulkopuolelle noudatetaan voimassaolevia tietosuojalakeja ja -määräyksiä. Tietojen siirto voi siten perustua esimerkiksi EU-komission päätökseen, standardisopimuslausekkeisiin tai Privacy Shield -järjestelyyn. Jos sinulla on kysyttävää henkilötietojesi jakamisesta, pyydämme ottamaan meihin yhteyttä.

6. Seurantatekniikoiden käyttö

Voimme kerätä käyttäjän päätelaitetta koskevia tietoja evästeiden avulla (“cookies”). Eväste on päätelaitteen ja palvelimen välinen pieni tekstitiedosto. Joka sisältää yksilöllisen, nimettömän tunnisteen, jonka avulla sivustoillamme vierailevat selaimet voidaan tunnistaa. Voimme hyödyntää myös Google Analyticsia sivustoidemme käyttöön, tuotteisiin ja myyntiin liittyvässä analytiikassa. Googlelle lähetettävä tieto on anonyymiä. Evästeiden ja Google Analyticsin avulla voimme kehittää sivustojamme, niiden palveluja, saada raportointiaineistoa sekä hyödyntää tietoja kohdennetussa markkinointiviestinnässä. Evästeet ovat tarpeellisia sivustojen asianmukaiselle toimimiselle. Kolmannet osapuolet voivat asettaa evästeitä käyttäjän päätelaitteelle käyttäjän vieraillessa palveluissamme tilastoidakseen eri sivustojen kävijämääriä. Kolmansilla osapuolilla tarkoitetaan Aisti kauneus ja hyvä olo:n ulkopuolisia tahoja, kuten mittaus- ja seurantapalveluiden tarjoajia. Verkkosivumme voivat sisältää linkkejä muihin sivustoihin ja yhteisöpalveluihin (kuten Facebook, Instagram). Emme vastaa ulkopuolisten sivustojen yksityisyydensuojakäytännöistä tai sisällöistä. Suosittelemme aina tutustumaan näiden palveluiden yksityisyydensuojaa koskeviinehtoihin.

7. Henkilötietojen käsittelijät

Asiakastietoja yrityksessämme käsittelevät vain Aisti kauneus ja hyvä olo palveluksessa olevat henkilöt, jotka on koulutettu käyttämään tietoja tietoturvallisesti. Kukin henkilökunnastamme näkee asiakastietoja vain niiltä osin kuin se on työtehtävien suorittamisen kannalta välttämätöntä. Henkilökuntaamme sitovat myös salassapitosopimukset. Mikäli käytämme, käytämme vain luotettuja sopimusyhteistyökumppaneita, jolloin käsiteltävää tietoa voidaan siirtää kolmannelle osapuolelle. Kaikki sopimusyhteistyökumppanimme ovat sitoutuneet noudattamaanGDPR-asetuksen ja muun lainsäädännön vaatimukset. Voit lukea lisätietoja sopimuskumppaneistamme kappaleessa 5.

8.Rekisterien suojausperiaatteet

Aisti kauneus ja hyvä olo rekisterit ovat suojattu seuraavasti: käyttäjätunnusten ja salasanojen taakse palomuureilla virusturvaohjelmalla. Järjestelmään tallennettuihin rekisterin sisältämiin tietoihin pääsevät ja niitä ovat oikeutettuja käyttämään vain rekisterinpitäjän työntekijät. Emme käytä mitään manuaalisesti ylläpidettäviä aineistoja asiakastiedoista.

9. Käyttäjän oikeudet

Alla olevissa kappaleissa on esitetty tarkempi kuvaus henkilötietojesi käsittelyyn liittyvistä oikeuksistasi. Voit käyttää oikeuksiasi ottamalla meihin yhteyttä tämän tietosuojakäytännön alussa ilmoitettuja yhteystietoja käyttämällä.
Tarkastusoikeus: Sinulla on oikeus tarkistaa sinusta tallentamamme henkilötiedot. Sinulla on lisäksi oikeus saada kopio henkilötiedoista, joita käsittelemme sinusta. Saat pyytämäsi tiedot mahdollisimman pian, viimeistään kuukauden kuluessa. Jos pyyntöjä on saapunut runsaasti, vastaus aikaa voidaan tarvittaessa pidentää. Vastustamisoikeus: Sinulla on oikeus vastustaa henkilötietojesi käsittely, mikäli koet, että niitä on käsitelty lain vastaisesti tai että Aisti kauneus ja hyvä olo:lla ei ole oikeutta niiden käsittelyyn. Suostumusten poistaminen tai oikaisu: Sinulla on oikeus pyytää sinua koskevien henkilötietojen poistamista, mikäli koet, että joidenkin sinua koskevien tietojenkäsittely ei ole tarpeellista tai lainmukaista. Sinulla on oikeus virheellisen tiedon oikaisemiseen. Valitusoikeus: Sinulla on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle (tietosuoja.fi), jos koet, että henkilötietojasi käsitellään puutteellisesti tai lainvastaisesti.

10. Tietojen säilyttäminen

Aisti kauneus ja hyvä olo Asiakasrekisteri: tietoja säilytetään vähintään kuusi vuotta asiakkuuden päättymisen jälkeen kirjanpitolain mukaisesti.

11. Muutokset tähän tietosuojakäytäntöön

Aisti kauneus ja hyvä olo tietosuojakäytäntöä voidaan tarkentaa ja muuttaa tarpeen vaatiessa esim. lain muuttuessa. Mahdollisista muutoksista pyritään mahdollisuuksien mukaan ilmoittamaan rekisteröidylle käyttäjälle.

 

 

AISTI tietosuojaseloste